faculty

Outstanding Talents

Release date:2019-12-25    Author:     Editor: liyuan    Click:

Member of Academia Europaea:Youming Zhang

National experts:Youming Zhang,Luying Xun

“973”Chief Scientist:Yinbo Qu

Distinguished Young Scholars supported by National Natural Science Foundation:Yuezhong Li,Yuzhong Zhang,Yajie Tang,Kang Zhao

member of the Germany National Academy of Science and Engineering(part-time):Rolf Müller

outstanding Young Scholars supported by National Natural Science Foundation:Shengying Li,Guang Zhao

Taishan Scholars:Ju Fu,Xu Fang,Liangcheng Du

Taishan Young scholar:Dayong Shi,Hailong Wang,Dalei Wu,Shuangyu Bi,Fu Yan

Qilu young scholars:Xiaoying Bian,Chao Gao,Hailong Wang,Dalei Wu,Liujie Huo,Changsheng Wu,Wei Zhang,Tangliang Li,Shuangyu Bi,Fu Yan

Adress:State Key Laboratory of Microbial Technology, Shandong University, No. 72 Binhai Road, Qingdao 266237, P.R. China

Tel: (86)-0532-58631501  (86)-0532-58631597  Post Code: 266237

CopyRight ® 2018 State Key Laboratory of Microbial Technology, Shandong University